ovecka.sk


 

   


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.
Obstarávateľ: Bryndziareň a syráreň, s.r.o.;
Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti pri výrobe pary v podniku Bryndziareň a syráreň, s.r.o., Zvolenská Slatina;
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky budú stavebné práce na Zníženie energetickej náročnosti pri výrobe pary v podniku Bryndziareň a syráreň, s.r.o., Zvolenská Slatina;
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/325-e8a6af3d68/.
Lehota na predkladanie ponúk: do 21.06.2019, 10:00 hod.

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Aktualizované / Last modified – 02. 11. 2012
Webdesign © EN ARS, 2003

bryndza, bryndzove, cheese, syr, käse, brinza, ovci, kravsky, brynza, syrove, sheep, Hartkäse, Schafskäse, Schafsmilch, Kuhmilch, mlieko, milk, milch