Bryndziareň a syráreň vo Zvolenskej Slatine je najväčšou a najstaršou bryndziarňou na svete. Založila ju rodina Molecovcov v roku 1797 a od tých čias sa v nej nepretržite vyrába bryndza, ktorá je najtypickejším slovenským syrom. Svojou nenapodobiteľnou chuťou a tradíciou výroby má na slovenskom trhu špecifické postavenie a jej kvalita a výnimočná chuť urobila z bryndze vyhľadávaný syr aj za hranicami. Našim najväčším zahraničným odberateľom je Maďarsko a USA, export predstavuje tretinu firemnej produkcie.

Bryndziareň a syráreň, s.r.o. je moderným výrobným podnikom s certifikáciou Európskej komisie pre dovoz mlieka a mliečnych výrobkov do krajín Európskej únie. Naša bryndza a syry sú vysoko hodnotené nielen spotrebiteľskou verejnosťou ale aj odborníkmi (cena Slovenského zväzu výrobcov syrov, najvyššie hodnotenie v prehliadke výrobkov z ovčieho mlieka Ovenálie 2003 atď.). Bryndza od nás je každoročne oficiálnou surovinou na Majstrovstvách sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek.